تاریخ : پنجشنبه 22 خرداد 1399
کد 215

هفتمین پیش نشست تجربه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تعامل با جامعه

اولین نشست تجربه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تعامل با جامعه با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی روز شنبه مورخ 1399/03/24 ساعت 10 صبح

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.