تاریخ : يکشنبه 21 ارديبهشت 1399
کد 202

انتخاب دانشجوی برگزیده دانشگاه هنر اسلامی تبریز در چهارمین دوره جایزه بزرگ علمی دانشجویی

لوح سپاس دانشجوی فرهیخته مقطع دکتری رشته تخصصی رشته شهرسازی اسلامی سرکار خانم نسرین محسن حقیقی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.