تاریخ : يکشنبه 4 اسفند 1398
کد 194

همایش ملی «سیاست های اقتصادی دوران دفاع مقدس و کاربرد آن در جنگ اقتصادی»

مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصاد و دارایی همایش ملی با عنوان «سیاست های اقتصادی دوران دفاع مقدس و کاربرد آن در جنگ اقتصادی» را برگرار می نماید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.