تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1398
کد 190

فراخوان مجله کاشان شناسی

مجله کاشان شناسی دانشگاه کاشان به عنوان تنها مجله علمی «مرکز پژوهشی کاشان شناسی» دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی به منظور انتشار مقالات مربوط به حوزه کاشان و حومه منتشر می شود.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.