تاریخ : يکشنبه 20 بهمن 1398
کد 188

فراخوان مجله پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی دانشگاه شهرکرد

مجله پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی دانشگاه شهرکرد به شماره مجوز 79790مورخ 1396/06/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده پذیرش مقالات اساتید و پژوهشگران در حوزه علوم و معارف اسلامی می باشد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.