تاریخ : چهارشنبه 24 مهر 1398
کد 133

الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

برگزاری رویداد یک روزه ایده و الگوهای نو با موضوع ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت همزمان با برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 98 توسط دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شرکت‌کنندگان محترم خلاصه ایده خود را در این فرم وارد می‌نمایند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.