تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1398
کد 130

فراخوان مقاله برای نشریه علمی

فراخوان مقاله برای نشریه علمی Avances in Environmental Technology
فراخوان مقاله برای نشریه علمی Avances in Environmental Technology

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.