تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1398
کد 127

دانشگاه شمال آمل برگزار می کند:

همایش ملی «پژوهش های بنیادین در علوم و تکنولوژی مبتنی بر سیستم های هوشمند»

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.