تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1398
کد 124

دانشگاه قرآن و حدیث برگزار می کند:

نهمین همایش حدیث پژوهش در تاریخ 12 دی ماه 1398 برگزار می شود.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.