تاریخ : يکشنبه 17 شهريور 1398
کد 111

دانشگاه گنبد کاووس برگزار می کند

دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب، سیل و محیط زیست

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.