اخبار و رویدادها

تجلیل از پژوهشگران و آموزشگران برتر دانشگاه

مراسم تجلیل از پژوهشگران و آموزشگران برتر دانشگاه هنر اسلامی تبریز
يکشنبه بیست و ششم آذر 1396
چهارشنبه بیست و دوم آذر 1396

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سوء رفتارهای پژوهشی و سرقت علمی

کارگاه آموزشی آشنایی با سوء رفتارهای پژوهشی و سرقت علمی
چهارشنبه بیست و دوم آذر 1396
پنجشنبه شانزدهم آذر 1396

روز درهای باز دانشگاه هنر اسلامی تبریز

روز درهای باز دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دوشنبه سیزدهم آذر 1396

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.